Tag: नेपाली सेना ## कोष

सैनिक कल्याणकारी कोषको कूल सम्पति रु ५९ अर्ब ९५ करोड ८० लाख

काठमाडौँ । सैनिक कल्याणकारी कोषको यथार्थ सम्पति रु ५९ अर्ब ९५ करोड ८० लाख पुगेको छ ।कोषमा विसं २०७७ असार ...

सैनिक कल्याणकारी कोषको कूल सम्पति रु ५९ अर्ब ९५ करोड ८० लाख

काठमाडौँ । सैनिक कल्याणकारी कोषको यथार्थ सम्पति रु ५९ अर्ब ९५ करोड ८० लाख पुगेको छ ।कोषमा विसं २०७७ असार ...

सैनिक कल्याणकारी कोषको कूल सम्पति रु ५९ अर्ब ९५ करोड ८० लाख

काठमाडौँ । सैनिक कल्याणकारी कोषको यथार्थ सम्पति रु ५९ अर्ब ९५ करोड ८० लाख पुगेको छ ।कोषमा विसं २०७७ असार ...

ताजा समाचार